Vi söker en Kalkylator inom EL till Göteborg

Om Kunden
För vår kunds räkning söker vi nu en Kalkylator inom EL till Göteborg.
Vår kund levererar vi allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande installations- och servicetjänster inom branscherna bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi.

Tjänsten är en rekrytering och kandidaten anställs direkt av kunden.

Om Jobbet
Arbetet som kalkylator inom koncernen innebär att i samverkan med andra avdelningar ta fram kostnadskalkyler för hela eller delar av anbudsobjekt. Kalkylatorn skall verka för goda relationer med beställare och andra intressenter. Kalkylatorn skall framtaga kostnadskalkyler i enlighet med koncernens uppställda mål och rutiner.

Det övergripande målet är att med utgångspunkt från de erhållna anbudshandlingarna och framtagna kostnadskalkylerna som är kostnadseffektiva, uppfylla ställda krav från uppdragsgivare samt motsvara koncernens krav på kvalité,- miljö,- skydds- och säkerhetsfrågor.

Arbetsbeskrivning
Kalkylatorn är ansvarig för kalkylens framtagande avseende riktighet, tekniska kvalité samt budgetansvar för egna direkta
kostnader samt nedan:

– Ansvara för framtagande av anbudskalkyler.
– Prissättning av kalkyler med rätta nettopriser, och arbetstider.
– Sköta all förfrågan mot leverantörer för anbudsobjekt.
– Följa koncernens uppställda krav avseende uppställda kvallite och miljömål
– Genomgång av inkomna offerter samt säkerställa att offererat material uppfyller alla ställda krav.
– Skapa underlag för förtydliganden och reservationer.
– Vara anbudslämnare behjälplig vid avgivande av anbud.
– Produktionskalkyler samt underlag för tidplan och inköp.
– Att berörd anbudsavlämnare har erforderliga uppgifter för avgivande av anbudet på angiven tidpunkt.

Kontaktytorna är: Internt – Externt. Myndigheter, beställare, konsulter, personal och leverantörer

Erfarenhet
– Goda kunskaper i Wikells Sektionsdata är meriterande
– Erfarenhet som montör alt. arbetsledare
– 4-årig teknisk utbildning eller motsvarande
– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
– Goda kunskaper i entreprenadjuridik
– Kunskaper inom Office-paketet

Personliga kvalifikationer
Viktiga personliga egenskaper:
Drivande, självgående och ansvarstagande. Resultatorienterad, analytisk förmåga. Social kompetens, pedagogisk förmåga

Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan nu. Vi hoppas att vi väckt ditt intresse!

Vi ser fram emot din ansökan Pernilla Embertsdotter- pernilla.embertsdotter@astaffing.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Pernilla Embertsdotter