Bemanning

A-Staffing matchar rätt kompetens till ditt företag

Har ditt företag behov av att stärka upp personalstyrkan?

Vänd dig till oss oavsett om det är ett tillfälligt eller varaktigt behov. A-Staffing har lång erfarenhet och är specialiserade inom elteknik- och byggbranschen. Vi erbjuder både bemanning av yrkesarbetare och tjänstemän.

Genom stort engagemang, god lokalkännedom och noggrann kartläggning i rekryteringsprocessen hittar vi snabbt lämpliga kandidater till våra kunder.

Vårt löfte till dig

Vår branschkunskap gör att du alltid kan räkna med bästa möjliga resultat.

A-Staffing med koncernbolag är medlemmar i Kompetensföretagen, Byggföretagen och Installatörsföretagen (IN).

Läs mer om hur vi arbetar inom olika branscher nedan:

Bygg- och anläggningsbranschen

Sedan 2010 är bygg- och anläggning ett av A-Staffings (fd VMP) specialistområden inom personaluthyrning.

Vi servar såväl stora som små kunder med arbetskraft från Dalälven och söder därom. Vid lite längre projekt har vi hela Sverige som arbetsområde.

Vi tillhandahåller yrkesarbetare och tjänstemän inom alla personalkategorier. För större projekt kan vi tillhandahålla duktiga utbildade yrkesmän från Polen och Baltikum.

A-Staffing (fd VMP) är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) sedan 2008.

Elteknikbranschen

Elteknikområdet är A-Staffings senaste specialistområde inom bemanning.

Vi startade upp denna nisch i samband med att vårt bolag blev ett medlemsföretag i Installatörsföretagen (IN) januari 2014. Vi hyr ut elektriker med den erfarenhet som uppdraget och du som kund efterfrågar. Erfarenhetsnivån går från lärlingar upp till ledande montörer.

A-Staffing har ett långt samarbete med lokala utbildare och har sedan start med stor framgång anställt elektriker som slutfört sin utbildning under ETG konceptet. För längre uppdrag tillhandahåller vi också elektriker från Baltikum och Polen. För samtlig personal genomförs en noggrann bakgrundskontroll samt avstämning med Installatörsföretagen (euu).

Vill du veta mer om bemanning från A-Staffing?

Kontakta oss redan idag för offertförfrågan och mer information.