Om A-Staffing​

Auktoriserade inom bemanning

Vi är auktoriserade inom bemanning samt medlemmar i Byggföretagen och Installatörsföretagen (IN).

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9 001 och 14 001.

Vi levererar tjänster i hela södra Sverige och är specialiserade inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen.

Det tidigare namnet har varit VMP Group AB, namnändringen gjordes under 2021.

Inom koncernen

A-Search är ett av Sveriges mest erfarna Executive Search-företag och har verkat sedan 1991.

A-Search arbetar med moderna metoder och stort engagemang för att leverera kvalitativa och kundanpassade rekryteringar.

A-Finance (tidigare Contaplus) bedriver rekryteringsverksamhet inom ekonomi och finans.

A-Finance har ett gediget och värdefullt kontaktnät och kan på kort tid hjälpa er att hitta nyckelpersoner inom dessa områden.

Human Search Ryssland är specialiserat på search av chefer, styrelseledamöterna och seniora specialister i alla branscher med fokus på svårrekryterade tjänster, där andra rekryteringsbolag sällan lyckats.

Human Search Ryssland verkar i hela CIS, Baltikum och Östeuropa.

Taplow Group finner exceptionella, begåvade ledare som ger värde och förbättrar kundens konkurrenskraft, så att de kan nå sina mål.

A-Search är den svenska partnern till The Taplow Group, vars nätverk sträcker sig över 24 länder globalt.  I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Staffing​ har lång erfarenhet och är specialiserade inom elteknik- och byggbranschen.

Vi erbjuder både bemanning och rekrytering av yrkesarbetare och tjänstemän.

A-Karriär arbetar med att matcha, stötta och vägleda arbetssökande ut på arbetsmarknaden.

Med över 40 års erfarenhet av omställning och jobbcoachning är vi en spelare att räkna med.