Värderingar, A-Staffing​

 • Produktivitet

  Service är nyckeln till vår framgång. Vår affärsverksamhet är lönsam och producerar mervärde för såväl våra kunder och anställda som vårt företag. Endast ett välmående företag är produktivt.

 • Ansvar

  Arbete skapar välfärd i samhället och i vårt företag. Vi bär ett samhälleligt och socialt ansvar för våra intressegrupper.

 • Pionjärskap

  Vi är en vägvisare som har utvecklat branschen i över ett kvartssekel. Vi erbjuder okomplicerade ramar för ständig utveckling för arbetstagare och arbetsgivare i alla lägen.

 • Partnerskap

  Vår framgång bygger på lyhörda partnerrelationer med arbetstagare och företagskunder. Vi tror på lösningar som realiseras under växelverkan.

 • Entreprenörskap

  Företagarandan syns i vår serviceattityd. Vi är motiverade experter och stolta över vårt arbete. Yrkesstolthet är en grundläggande rättighet för alla.